Connected somehow

  • <b> <b></b> </b>A: Kenapa belum menikah juga?<p><b></b> B:Beras lagi mahal.<p><b></b> A: Menikah itu penting, supaya kamu nantinya ada yang urus.<p><b></b>A: Sekilonya hampir 12 ribu<p><b></b> B: Kalau udah menikah kan enak, ga mikir apa apa lagi<p><b></b> A: Kalo nikah, harus beli beras 100 kilo, untuk pesta.<p><b></b> B: Tapi cari suami yang kaya. Beras mahal, sekilonya hampir 12 ribu.<p><p>